• Imprimeix

Calendari escolar

Curs 2017-2018

31/05/2017 09:05

Inici de les classes

  • Segon cicle d'educació infantil i educació primària: 12 de setembre de 2017.
  • Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: 12 de setembre de 2017, però es podrà endarrerir fins al 14 de setembre si és necessari per dur a terme l’avaluació extraordinària o altres tràmits previs a l’inici de les classes.
  • Cicles de grau superior: no més tard del 19 de setembre de 2017.
  • Escoles oficials d'idiomes: no més tard del 28 de setembre de 2017.

 

Finalització de les classes

  • Segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat: 22 de juny de 2018.
  • Ensenyaments de formació professional: les classes finalitzaran d’acord amb la seva programació acadèmica.

 

Vacances escolars i dies festius

  • Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
  • Setmana Santa: del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
  • Els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.
  • Tres dies de lliure disposició que cada centre estableix.