• Imprimeix

Competències bàsiques de l'àmbit social (ciències socials). Educació secundària obligatòria

Competències bàsiques de l'àmbit social (ciències socials). Educació secundària obligatòria

Publicació que pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de l'àmbit social, concretament de la matèria de ciències socials: geografia i història.

El document conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició al final de l'etapa, els continguts clau que contribueixen al desenvolupament de cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.

Data d'actualització:  13.11.2015