• Imprimeix

Gestió de processos de participació ciutadana

Qui és el responsable del tractament de les dades

El Gabinet del Conseller o de la Consellera del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).

L'adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.educacio@gencat.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades

La finalitat del tractament és la gestió i el seguiment de les actuacions dels processos participatius presencials o virtuals de matèries pròpies del Departament i de les consultes públiques prèvies de les iniciatives normatives del Govern, i la difusió i promoció de les activitats que du a terme el Departament d'Educació.

Els usos previstos són els derivats de gestionar els processos participatius presencials o virtuals de matèries pròpies del Departament, i de les consultes públiques prèvies de les iniciatives normatives del Govern, l'elaboració d'estadístiques i la difusió i promoció d'activitats vinculades.                                                                              

Quant de temps conservem les dades

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, d'acord amb la normativa d'arxius i documentació.

Per a més informació sobre conservació de dades consulteu les Taules d'avaluació documental.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment, el qual podeu retirar en qualsevol moment.

La revocació del consentiment no té efectes retroactius.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades que s'aporten, que inclouen el nom i cognoms i, si escau, el nom de l'entitat, seran de consulta pública a través del web del Departament.

Aquestes dades es comunicaran als encarregats del tractament que proveeixen, per compte del o de la responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa.                                                                                                                                       

La resta de dades, però, no es comunicaran a tercers, excepte que s'hagi consentit prèviament o en els casos previstos per llei.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d'Educació.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, podeu fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Data d'actualització:  10.01.2019