• Imprimeix

Cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior

Nota informativa per al curs 2016-2017

04/07/2016 11:07

- El curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà continuarà impartint-se sense cap modificació.

- El curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior continuarà impartint-se, amb tres modificacions derivades de la nova normativa d'admissió, que són les següents:

 a) Denominació

L'actual denominació "curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior" se substitueix per la següent: "curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior".

b) Destinataris

S'amplien els destinataris que poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior: a més dels alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica, com a novetat, també hi podran accedir les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.

Per al curs 2016-2017, només podran participar en el període ordinari de preinscripció els alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica; els que encara estiguin cursant el cicle formatiu de grau mitjà podran tenir accés a les places vacants del curs que hagin quedat, un cop finalitzat el procés ordinari abans esmentat.

c) Efectes

La superació de les matèries d'aquest curs tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior per al curs 2017-2018: es tindrà prioritat en els procediments d'admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.

 

  • Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny,

    de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016)