• Imprimeix

Proves per obtenir títols de formació professional

Nota informativa

14/07/2017 12:07

D'acord amb el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació de la formació professional, el Departament d'Ensenyament ha convocat anualment les proves per obtenir els títols de tècnic o tècnica i tècnic o tècnica superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial que tenen una demanda significativa, responent a la necessitat de racionalitzar i millorar l'eficiència de la despesa pública.

Tal com preveu aquest mateix Decret, aquests anys s'han desenvolupat mesures de flexibilització en l'organització de la formació professional, per oferir més oportunitats per a l'obtenció dels títols. En particular, cal destacar:

  1. la participació en processos d'acreditació de competències i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials, i
  2. la possibilitat de cursar els ensenyaments de formació professional a distància, en règim de semipresencialitat o mitjançant la matrícula parcial en els mòduls professionals o les unitats formatives.

Aquesta àmplia oferta per poder obtenir un títol de formació professional i la disminució de la demanda de places per presentar-se a les proves per a l'obtenció d’aquests títols, comporten que en la present convocatòria 2017 no es convoquin les proves per al títol de tècnic o tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

D'altra banda, en aquest context de flexibilització de l'organització de la formació professional i de l'obtenció dels títols, també es preveu que l'actual model de convocatòria de les proves s’anirà adaptant, en el marc dels processos d'assessorament, a aquestes mesures de flexibilització a partir de la convocatòria de l'any 2019.