• Imprimeix

Aportacions al debat

Aportació de Verònica Cuenca Prados

Els edificis haurien de tenir instal·lacions actualitzades i en bon estat, on tot funcionés correctament (lavabos, calefacció, etc.) També haurien de ser funcionals i polivalents, amb parets mòbils per crear espais grans o més petits, depenent de les activitats que es duen a terme. Amb grans finestres per aprofitar al màxim la llum natural. Igualment, haurien de ser edificis amb un bon aïllament, per evitar les altes temperatures que es donen en els mesos més calorosos. Aquest aïllament també evitaria l?entrada de fred, la qual cosa repercutiria en un estalvi energètic important.

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Verònica. Coincidim plenament en la importància de polivalència i versatilitat d’espais per tal que els nous edificis es puguin adaptar a les diferents necessitats de l’activitat d’un centre en cada moment. Alhora, un dels objectius més importants d'aquest procés participatiu és el d’establir pautes i criteris per poder adequar els edificis escolars ja existents, incorporant criteris de sostenibilitat. Gràcies de nou per fer-nos arribar les teves aportacions.

Aportació de Carme Rodriguez Manau

Haurien de ser molt amplis i polivalents, pensats per a poder desenvolupar una metodologia, i què no suposi un daltabaix, en un moment donat per adaptar per possibles canvis del projecte pedagògic del centre. Càlids, però no massa carregats, accessibles, entrar el fora i sortir el dins, permetre conviure el joc tradicional amb altres alternatives; jocs integrats en la natura, espais naturals, simbòlic, cooperatiu, espais de relaxació, ombres, aixopluc per la pluja a l'exterior, experimentació, espais per a les especialitats, tot i que es podria fer que els alumnes es moguin pels espais en funció de les necessitats tampoc cal duplicar recursos. Pensar també de forma transversal i com a espai comunitari, no únicament pensat per l'horari lectiu. Els equipaments públics haurien de donar resposta no només per l'horari lectiu, també amb altres agents educatius. Tot i així abans de fer grans obres puntuals, caldria recolzar totes aquelles construccions pendents de fer o centres amb greus mancances i amb problemes que poden repercutir en la salut i benestar dels nostres infants. Tenir una mentalitat oberta i no tancar-nos en traves i certificacions o homologacions de materials que sempre s'han fet servir però no formen part de processos industrials. Descarregar a les direccions de les escoles en responsabilitats excessives quant a ús dels espais i materials i deixar fer en tot el que té a veure en la metodologia contrastada empíricament. Creure en un canvi de model i dotar de recursos suficients pel que és nou i els equipaments més tradicionals però que estan en un estat de decadència i inseguretat pels alumnes i personal del centre. Deixar que les famílies participin en el disseny dels centres de nova construcció o reforma.

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Carme. Coincidim plenament en la importància de polivalència i versatilitat d’espais per tal que els nous edificis es puguin adaptar a les diferents necessitats de l’activitat d’un centre en cada moment. Alhora, un dels objectius més importants d'aquest procés participatiu és el d’establir pautes i criteris per poder adequar els edificis escolars ja existents. Les aportacions ens seran de gran valor.

 


Aportació de Jordi Jardí Serres

Ha de ser un centre adaptat a les noves normatives, pensat amb la funcionalitat no amb el disseny, pensat per donar un servei d?ensenyament de qualitat i ser un centre referent en infraestructura i formació on tots els estudis hi tinguin el seu espai.

 

Resposta de l'Administració

El disseny que no és funcional no respon a les necessitats dels centres educatius. Per aquest motiu considerem important la participació de la comunitat educativa. Moltes gràcies, Jordi, per fer-nos arribar el teu punt de vista.

Aportació d'Alexandre Puente Soto

Els nous centres escolars haurien de considerar com a part de l'edifici una zona d'integracio a la mobilitat de les families. En les escoles es molt positiu la tasca que es fa en alguns llocs de la zona "peto i adeu". Pero amb l'arribada dels patinets electrics, els instituts haurien d'incorpora aparcaments reals, proporcionals a la quantitat d'alumnes del centre, i preparats per aparcar vehicles que utilitzen els nous estudiants. Tambe seria afavoridor, que als patis es pintesis jocs al terra i a les parets per tal d'afavorir distraccions als alumnes que millorir la seva sociabilitazacio en el seu entorn escolar.

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Alexandre. És important tenir en compte la mobilitat de la comunitat educativa. En aquest sentit, volem incentivar la participació de les famílies per tal de tenir en compte les seves necessitats. En els aspectes constructius també cal tenir-les en compte com a usuàries.

Aportació d'Eulàlia Farrés Hirondelle

M'agrada la idea d'espais oberts amb molta llum i sensació de tranquilirat, pero cal fer aquests canvis molt a poc a poc, ja que la població ha d'estar preparada, els crits i el parlar fort formen part de la nostra cultura i estan, pel meu parer. molt arrelats, si donem aquests espais oberts i ens dediquem a cridar més fort que el del costat perque sino no ens sentim podem provocar un espai ple de xivarri i sense ordre.

 

Resposta de l'Administració

Molt interessant la teva aportació: els espais oberts i polivalents demanaran també una revisió dels hàbits, un dels quals és el volum de la parla. Moltíssimes gràcies, Eulàlia.

Aportació de Núria Prunés Bueno

L'educació està canviant, els centres educatius s'estan transformant i, per tant, els espais educatius i el mobiliari haurien de ser prou flexibles per anar acompanyant aquesta transformació. Tenim un gran repte: com fer-ho possible en centres ja construïts, sobretot amb els anomenats "històrics"? I més important per nosaltres: Com adequar uns espais i mobiliari pensats per una escola de 1931 a un centre educatiu del s.XXI respectant els elements arquitectònics protegits?
Els nous espais educatius haurien de ser més oberts, haurien de trencar la idea de classe on alumnat i professorat es tanquen de forma "impermeable". Haurien de ser espais versàtils, que permetessin canviar la seva configuració depenent de l'activitat que s'hi portés a terme.

 

Resposta de l'Administració

Núria, esmentes un dels grans reptes d'aquesta transformació: com fer possible aquest canvi en els centres ja construïts. Moltes gràcies pels teus comentaris.

Aportació de Jaume Arrom

Els edificis haurien de planificar-se amb més criteri de sostenibilitat energètica i s'hauria de promoure la reforma dels centres on sigui més adient la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'estalvi energètic com il·luminació per LED, detectors de presència que facin que s'apaguin els llums de forma intel·ligent en els passadissos buits i aules buides, etc. Hi ha molt a fer i seria una pena que l'administració es quedés sense el benefici tecnològic que permet un país que gaudeix de bones condicions per a l'aprofitament de l'energia solar en horari de funcionament dels centres docents.

 

Resposta de l'Administració

Recollim i compartim amb vosaltres la necessitat de fer energèticament sostenibles els centres educatius com a mesura d’estalvi, de protecció del medi, i també com a acció educativa.

 


Aportació de Sònia Torres Planells

Oberts i pluridisciplinars, interactius i amb espais dotats per atendre la diversitat.

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Sònia, per la teva aportació. Coincidim plenament en la importància de polivalència i versatilitat d’espais per tal que els nous edificis es puguin adaptar a les diferents necessitats de l’activitat d’un centre en cada moment. Estem treballant per fer-ho possible.

 


Aportació de M. Roser Robert Ribot

La societat evoluciona, progressa, avança i canvia molt de pressa. Els mestres i les mestres estem fent tot el possible per adaptar-nos a les noves circumstàncies, hi posem tot de la nostra part, formant-nos, llegint, investigant i portant a la pràctica nous reptes d'aprenentatge (moltes vegades és per iniciativa pròpia). Però, certament, ens trobem amb espais molt tipificats: taules verdes individuals repartides per tota l'aula que deixen poc espai a crear nous entorns d'aprenentatge.
Davant d'això, seria convenient tenir espais més "amples" o "buits" on poguéssim decidir com administrar aquest espai, convertint-lo a vegades en racons d'aprenentatge, a vegades en escenaris, a vegades en laboratoris,... ajustant-los a les necessitats del moment. Amb això no vull dir que no es necessitin taules, però aquestes haurien de ser grans, on poder treballar cooperativament, en grups, i donant una superfície prou ampla per fer-hi l'estesa necessària de material manipulatiu.

 

Resposta de l'Administració

Efectivament, tots els espais del centre han de ser considerats d'aprenentatge i han de facilitar aquesta funció. Gràcies per la teva aportació, M. Roser.

Aportació d'Esther Palet Alemañ

Estructura: lluminosos, diàfans, amb finestrals molt amples però amb elements que puguin modificar la llum, com ara persianes o estors, etc. Taules amples i fàcilment combinables, de manera que facilitin diferents agrupacions. Cadires ergonòmiques.
Racons de joc o consulta, espai per a petits grups de treball als passadissos; espai d'estudi lliure pels alumnes més grans ( ESO, Batxillerat i cicles); zones de lectura amb estores i coixins.
Amb biblioteques ben assortides.
Patis lluminosos però amb suficients zones d'ombra; horts escolars; diferents zones de joc, no només pistes de futbol i bàsquet sinó també tennis taula, escacs, jocs de taula... i zones amb estructures de fusta per afavorir jocs de psicomotrictat a Infantil i Primària.
Tant a l' interior com a l'exterior, els materials han de ser sostenibles i que afavoreixin la menor despesa energètica.
La participació de tota la comunitat educativa seria fonamental, a través d'espais de consulta en processos col.laboratius.

 

Resposta de l'Administració

Esther, planteges molts aspectes interessants, els quals recollim. En destaquem la importància que dones a la participació de la comunitat educativa. Gràcies per les teves aportacions.

 


Aportació d'Eduard Rubiols Llopart

Tot centre educatiu hauria de tenir un gimnàs o espai cubert amb molta més alçada de la que s'han estat fent els últims anys (insuficients per a la majoria de les pràctiques esportives). Si fossin més grans per a poder garantir totes les classes d'educació física davant de les males condicions meteorològiques també estaria bé.
Les pistes poliesportives també deurien tenir una coberta i/o una zona d'ombra. 

 

Resposta de l'Administració

Eduard, gràcies pels teus comentaris. Creiem, com tu, que els espais esportius han de permetre una pràctica de qualitat.

 


Aportació de Belén Parra Granell

Cal renovar íntegrament alguns edificis i sanejar la majoria dels centres públics. Els centres han de tenir capacitat suficient per a tot l'alumnat i alguns espais d'ús comú que permetin la pràctica de treballs en grup, per exemple.
Una sala d'actes és sempre necessària. Les empreses de l'entorn hi podrien col·laborar econòmicament i fins i tot pot ser un espai obert a les empreses i al municipi.
Totes les aules haurien d'estar equipades amb ordinador, projector i connexió a internet.
Els espais oberts han de ser útils durant tot el curs, amb zones d'ombra o preparades per la pluja. 

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Belén. Al repte de les noves construccions cal sumar-hi la necessitat de reformar equipaments educatius envellits, en algun cas de forma urgent. Un dels objectius més importants d'aquest procés participatiu és el d’establir pautes i criteris per poder adequar els edificis escolars ja existents. Les aportacions ens seran de gran valor.

 


Aportació de Noa Padín Pujoldevall

Durant 7 anys he sigut la Cap d'estudis de l'escola dels Encants ( ara soc tutora) i he lluitat molt per trencar les barreres i les normatives que no ajuden els projectes educatius. El que més m'entristeix de la meva lluita és que no vam poder aconseguir suprimir l'aula de biblioteca escolar ( ara utilitzada com ambient d'infantil però sense lavabo) i la innecessària aula d'informàtica amb totes les parets plenes d'endolls amb una lletja canaleta ( ara utilitzada com Espai C-Room13). Els llibres els tenim a tots els ambients i a les Àgores ( passadís) i els portàtils i tauletes també. Per tant molt agraïda que engegueu aquest debat i que poc a poc ens anem adequant de veritat a les autèntiques necessitats dels infants del s. XXI.

 

Resposta de l'Administració

Tal com dius, Noa, aquest debat és el tret de sortida a la renovació dels programes constructius, per poder respondre a les necessitats pedagògiques actuals. Gràcies per fer-nos arribar els teus comentaris.

 


Aportació de Samuel Damian Valls Montagut

Caldria pensar que el centre educatiu ha d'esser un espai sostenible i en la mesura del possible , autosuficient.
La meva proposta és:
Instal·lació de plaques fotovoltàiques per autoconsum.
Centre domòtic, la gestió automàtica comporta reducció de costos.
No tots els gestors de centre tenen formació en eficiència energètica.
A partir de centres educatius sostenibles, ambients confortables i amb una bona gestió energètica i visible, formen ciutadants implicats amb el mediambient.

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Samuel. Recollim i compartim amb vosaltres la necessitat de fer energèticament sostenibles els centres educatius com a mesura d’estalvi, de protecció del medi, i també com a acció educativa.

 


Aportació de María José Blasco Antón

Fonamentalment amb uns recursos clarament identificables.
Amb inversions periòdiques per millorar les instal·lacions. (manteniment considerat i planificat)
Amb programacions a curt plaç per poder treballar amb l'alumnat amb les noves metodologies.
Amb presència de nous mobiliari exterior.

Nosaltres no podem pintar fa 7 anys per que els recursos que ens arriben tot just es fan servir per subministres i petit manteniment. No podem innovar. 

 

Resposta de l'Administració

És inqüestionable que el manteniment periòdic i programat, i la renovació del mobiliari, han de formar part del pla d’equipaments. Moltes gràcies per la teva aportació, Maria José.

 


Aportació d'Àngels Escolà Valls

Els nous edificis haurien de ser polivalents i adaptats a les noves tecnologies. La idea seria fer el disseny del centre com un plató de televisió. Hi ha un model a Brístol que em sembla molt interessant http://www.merchantsacademy.org/

 

Resposta de l'Administració

Gràcies, Àngels, per la teva aportació.
Coincidim plenament en la importància de la polivalència i versatilitat dels espais per tal que els nous edificis es puguin adaptar a les diferents necessitats de l'activitat d'un centre en cada moment.
En aquest mateix sentit, tal com comentes, és necessari també que els espais s’adaptin a les noves tecnologies.
Estem treballant per fer-ho possible.

Data d'actualització:  21.11.2018