• Imprimeix

Com hauria de ser el model lingüístic del sistema educatiu?

Debat sobre el model lingüístic del sistema educatiu

El Departament d'Ensenyament ha presentat El model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. L'aprenentatge i l'ús de les llengües en un context educatiu multilingüe i multicultural, amb l'objectiu d'actualitzar el model actual partint dels canvis produïts en la composició lingüística de la nostra societat i l'impacte de la globalització, i de les recerques i propostes en el camp de l'aprenentatge, especialment de l'aprenentatge de les llengües.

A partir dels objectius lingüístics del sistema educatiu que s'estableixen en la normativa (que són garantir el ple domini de les llengües catalana, castellana i occitana a l'Aran en finalitzar l'ensenyament obligatori, i assegurar l'aprenentatge d'una o dues llengües estrangeres), aquest document té com a objectiu oferir, als centres educatius, criteris i orientacions per avançar cap a un model d'educació plurilingüe i intercultural. Un model que, en el nostre context, solidifica les estratègies metodològiques de la immersió lingüística alhora que avança cap a la implementació de l'ensenyament de les llengües des d'una perspectiva competencial i globalitzada, a través dels enfocaments metodològics més adequats (aprenentatge integrat de les llengües i d'aquestes amb els continguts).

Aquest model situa la llengua al centre del procés d'aprenentatge com a instrument d'accés a la informació i construcció de coneixement, amb l'objectiu que els alumnes desenvolupin una competència lingüística plurilingüe i intercultural sòlida, construïda a partir de l'aprenentatge de diferents llengües i de les cultures que porten associades. I consolida un únic model educatiu, amb la llengua catalana com a llengua vehicular de referència i de comunicació dins dels centres educatius i en la relació amb l'entorn, l'objectiu del qual és garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes i, per tant, la cohesió social.

 

  • La llengua catalana (l'occità a la l'Aran) és la llengua de referència i de comunicació amb l'entorn. Com podem millorar les estratègies de comunicació amb les persones que no entenen la llengua catalana?
  • Per aconseguir una coherència entre la dinàmica escolar i l'extraescolar, l'entorn social ha de prendre més consciència de la tasca educadora dels diferents agents socials. Com podem incrementar la participació de l'entorn per afavorir l'ús de la llengua catalana (o l'occità a l'Aran) a les persones que no la tenen com a llengua familiar?
  • Les llengües d'origen dels alumnes (amazic, dàrija, mandarí, wu, panjabi, rus, hindi-urdú, portuguès, italià, etc.) i les cultures associades cal que siguin més presents a l'escola, perquè el coneixement és condició prèvia del reconeixement i del respecte cap a la diversitat, que caracteritza la nostra societat. Quines activitats o estratègies poden contribuir a fer-les més visibles?
  • El document subratlla la importància d'incrementar els espais d'ús reals de les llengües que els alumnes aprenen. Com podem incentivar la participació dels alumnes en activitats on hagin d'usar aquestes llengües tant en l'horari escolar com en l'extraescolar? 
  • El document no planteja cap distribució horària pel que fa a l'ensenyament de les llengües perquè proposa un ensenyament integrat i globalitzat. Com podem  millorar la coordinació dels professors de llengües dins els centres educatius?
  • Quan s'afirma que s'ha de fer un tractament integrat de llengua i continguts en totes les llengües del centre, es referma la idea que la llengua (les llengües) no solament s'ha d'aprendre en una àrea específica lingüística, sinó en contextos reals d'aprenentatge com les matèries. Com podem millorar la incorporació de la dimensió lingüística en les àrees i matèries?
  • Els professors són un model d'ús de la llengua de referència del sistema educatiu (occità a l'Aran, català a la resta del territori). Com podem millorar els usos lingüístics en un centre educatiu?
  • Més enllà de la certificació de coneixements lingüístics, quines mesures addicionals es podrien implementar per garantir que els docents tenen un domini alt de la llengua en què imparteixen la seva matèria?

 

Podeu fer les vostres aportacions emplenant aquest formulari.

Data d'actualització:  13.11.2018
Els camps marcats amb * són obligatoris.

Formulari d'aportacions al debat


*
*

Aquest espai està dedicat a les aportacions dels usuaris. Els comentaris ofensius, injuriosos o que vulnerin les lleis no hi són permesos.