• Imprimeix

Concert educatiu: unitats, alumnes i dotació de plantilles

El model ordinari de finançament amb recursos públics dels centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya és el concert educatiu, i en funció de les necessitats d'escolarització derivades de la programació educativa es poden concertar ensenyaments postobligatoris.

Els concerts educatius dels diferents ensenyaments són vigents fins a la fi del curs 2017-2018, a excepció dels corresponents a educació primària que finalitzen en acabar el curs 2019-2020 i els d'educació especial que ho fan el curs 2020-2021.

Totes les resolucions que aproven els concerts educatius es publiquen al DOGC i el mòduls econòmics que s'apliquen a aquests concerts es publiquen, cada any, a l'annex de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (Annex 1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l'any 2017, pàg. 90-104).

Data d'actualització:  15.01.2019