Per accedir a les diferents aplicacions de gestió i organització del centre, el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres educatius dos espais web on es concentren aquestes eines: el portal de centre públic del Departament i el portal del centre privat i centre públic d'altres titularitats.

Aquests espais es configuren com els llocs on es concentren les eines de gestió acadèmica i administrativa, i el calendari d'actuacions, i hi tenen accés el personal docent i administratiu del centre educatiu. Inclouen també les aplicacions corporatives més usuals amb què els centres treballen i ha d'esdevenir l'únic punt d'entrada de les dades que el Departament sol·licita als centres.

 

En cadascun dels portals es poden consultar els Documents d'organització i gestió del centre per al curs 2016-2017.