El Departament d'Ensenyament, conscient de la importància de la promoció de la salut d'infants i joves, du a terme programes per fomentar la salut en diferents àmbits conjuntament amb altres departaments de la Generalitat.

En aquest apartat trobareu les actuacions (programes i campanyes) que fomenten els hàbits saludables, el benestar emocional i la socialització i prevenció de conductes de risc dels infants i joves:

 • Pla 'Salut, Escola i Comunitat' (PSEC)
  Aquest pla estableix un marc global comú per a les actuacions que promouen la salut d’infants i joves a fi de millorar-ne l’efectivitat, integrant els agents de salut d’entitats i institucions.
 • Programa 'Salut i Escola' (PSiE)
  Aquest programa, endegat l'any 2004, estableix actuacions i orientacions per a la realització d'activitats de detecció precoç dels problemes de salut més importants que afecten els adolescents i ofereix activitats de promoció de la salut.
 • Programa 'Salut escolar'
  L'objectiu del programa és millorar la salut infantil a Catalunya mitjançant les tasques de prevenció i de promoció de la salut que desenvolupi el personal sanitari en l'àmbit dels centres docents.
 • Pla de consum de fruita a les escoles
  Aquesta campanya s'adreça als alumnes de primària. Consisteix a distribuir gratuïtament fruites i hortalisses als escolars dels centres educatius de Catalunya que hagin sol·licitat la participació. Hi ha també activitats educatives i de lleure relacionades amb l'alimentació, l'agricultura i la salut
 • Classe sense fum
  És un programa de sensibilització i prevenció del tabaquisme dels alumnes de primer cicle d'educació secundària (ESO) als centres de secundària.
 • Estimar no fa mal!
  Aquest programa s'emmarca dins la línia estratègica de sensibilització i prevenció del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista. S'adreça a joves d'entre 10 i 19 anys, a professionals de tots els àmbits que treballen amb aquests joves i que poden actuar com a agents preventius, i també a pares i mares.
Data d'actualització:  16.01.2014