• Imprimeix

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l'ensenyament i a l'ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l'aranès com a llengua vehicular i d'aprenentatge, el procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el projecte lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre. Es pot consultar al web de cada centre educatiu. Si no es coneix l'adreça s'hi pot accedir a través de la fitxa de centre, disponible des del Mapa escolar.

Data d'actualització:  09.01.2014