El Departament d'Ensenyament impulsa actuacions educatives orientades a afavorir l'èxit escolar a les diferents etapes educatives i per a tot Catalunya.