• Imprimeix

Actuacions

Per poder donar compliment a aquest pla s'han previst un conjunt d'actuacions, entre les quals cal destacar:

  • Difusió de documents d'orientacions amb les fonamentacions científiques i pedagògiques que ajudin els centres a sistematitzar l'aprenentatge de l'escriptura, Cicles de sis sessions temàtiques, nuclears i transversals, relacionades amb la didàctica de l'escriptura.
  • Identificació i divulgació de pràctiques de referència educativa i projectes d'innovació de centre en l'àmbit de l'escriptura.
  • Disseny d'una oferta formativa vinculada als objectius del programa.
  • Col·laboracions amb altres institucions i entitats

També cal destacar els programes de suport a l'araESCRIC  com són competències bàsiques de l'àmbit lingüístic, el gust per la lectura, programa d'immersió lingüística i les biblioteques escolars.

Data d'actualització:  14.12.2015