• Imprimeix

Descripció

En l'Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l'educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern.

El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar  prioritzant l’expressió oral, la lectura reflexiva, l’escriptura, la comprensió dels enunciats matemàtics, l’ús de les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació.

El Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant l'escriptura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística, tenint present que l'escriptura és una activitat que permet estructurar el pensament, comunicar-se, organitzar-se, aprendre i participar en la societat. 

El Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies d'escriptura com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat

Data d'actualització:  14.12.2015