• Imprimeix

Normativa

  • Decret 181/2008, de 9 de setembre,

    pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009) (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008)

  • Decret 119/2015, de 23 de juny,

    pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.06.2015)

  • Decret 187/2015, de 25 d'agost,

    pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.08.2015)

Data d'actualització:  09.12.2015