• Imprimeix

Objectius

El pla té com a objectius generals:

 • Valorar l'escriptura com a eina de construcció de coneixement i d'aprenentatge.
 • Millorar la competència d'escriptura per augmentar el rendiment acadèmic dels alumnes i així afavorir l'èxit educatiu.
 • Reconèixer l'escriptura com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees curriculars.
 • Fomentar l'hàbit de l'escriptura personal i del plaer d'escriure per gaudir i créixer.
 • Identificar el valor de la competència escrita per iniciar el recorregut cap a la participació en els diversos àmbits de l'activitat humana: privat, laboral, social i acadèmic al llarg de la vida.
 • Incorporar la literatura com a referent d'expressió escrita.

 En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la comunitat educativa.

 Per als alumnes:

 • Incrementar l'estona de dedicació a l'escriptura.
 • Incorporar la reflexió sobre com s'escriu, per a què s'escriu, per a qui s'escriu.
 • Conservar evidències de la seva producció escrita.

Per als professors:

 • Planificar les unitats didàctiques que incorporin activitats d'escriptura amb un propòsit comunicatiu i adequades a un context.
 • Potenciar el paper del professor com a model.
 • Incorporar l'avaluació com a eina del procés d'ensenyament i aprenentatge. 
 • Articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar que han après

 Per als centres educatius:

 • Incorporar l'escriptura i les estratègies d'expressió escrita en totes les àrees i matèries.
 • Utilitzar elements per mesurar el progrés acadèmic dels alumnes.
 • Incorporar pràctiques de referència educativa i projectes d'innovació de centre amb relació a l'escriptura.

Per a les famílies:

 • Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de l'escriptura al centre.
 • Llegir i posar en valor els escrits produïts pels fills.
 • Aprofitar les situacions familiar per fomentar l'escriptura.

Per al món literari:

 • Potenciar el contacte entre escriptors i alumnes.
 • Fomentar la participació dels alumnes en espais literaris col·laboratius (fòrums, blogs, BookTubes, revistes literàries).

 

Data d'actualització:  14.12.2015