L’objectiu del Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses és que els centres d’ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i d’informació significativa adreçada i adaptada als diferents grups d’interès (alumnes, persones adultes, empreses i entitats) que permeti a cada un aprofitar les oportunitats que ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que hi poden aportar.

El Programa ofereix, d’una banda, orientació professional i acadèmica als alumnes i, de l’altra, assessorament professional a les persones adultes i a les empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics.

Mitjançant la Resolució ENS/1245/2017, de 26 de maig, publicada al DOGC núm. 7383 del 02.06.2017, s'ha obert la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

Data d'actualització:  02.06.2017