• Imprimeix

Assessorament professional a les persones i a les empreses

L'objectiu del Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses és que els centres d'ensenyaments professionals disposin de fórmules de comunicació i d'informació significativa adreçada i adaptada als diferents grups d'interès (alumnes, persones adultes, empreses i entitats) que permeti a cada un aprofitar les oportunitats que ofereixen aquests ensenyaments i maximitzar el valor que hi poden aportar.

El Programa ofereix, d'una banda, orientació professional i acadèmica als alumnes i, de l'altra, assessorament professional a les persones adultes i a les empreses i entitats sobre els serveis bàsics i específics.

Convocatòria del curs 2018-2019

Termini per presentar sol·licituds: de l'1 al 22 de juny de 2018

Data d'actualització:  31.05.2018