L’objectiu del treball de l’emprenedoria és promoure en els infants les competències, els valors i les actituds (autonomia, iniciativa personal, creativitat, planificació, organització, presa de decisions, treball en equip, etc.) que fomenten una actitud de superació personal davant la vida.

Per treballar l’emprenedoria cal incidir en el desenvolupament de les competències personals, la promoció de la creativitat i el treball dels continguts curriculars des de la perspectiva dels valors d’emprendre, planificar i gestionar projectes vitals.

Data d'actualització:  16.11.2016