L'objectiu del Programa, creat l'any 2015, és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en la implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació. El Programa s’estructura en xarxes de centres agrupades per nivells i àmbits territorials on es comparteix coneixement, es dona suport i assessorament mutu, i s'intercanvien experiències.

Poden formar-ne part els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixen els requisits i que ho sol·licitin tal com estableix la convocatòria anual.

Convocatòria del curs 2018-2019

Temini per presentar sol·licituds: de l'1 al 22 de juny de 2018

Data d'actualització:  31.05.2018