• Imprimeix

Actuacions

Per poder donar compliment a aquest pla s'han previst un conjunt d'actuacions, entre les quals cal destacar:

Pel que fa al sistema educatiu, el Departament d'Ensenyament impulsa la competència lectora com un element fonamental en:

  • la pràctica diària dels docents i dels equips directius
  • la formació inicial dels docents (graus de mestre i màster de secundària)
  • els plans i projectes de centre i d'entorn
  • el sistema d'accés a la funció docent
  • la formació i el sistema d'accés a la direcció

Pel que fa als centres educatius, cada curs es seleccionaran 8 centres per àrea geogràfica d'Inspecció (4 de primària i 4 de secundària), que disposaran d'una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. Seran centres amb pràctiques reeixides, que compartiran amb altres centres, i centres que aplicaran estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Amb caràcter general, es portaran a terme conferències, tallers de llengua i literatura catalanes a l'educació secundària, 6è congrés d'Educació i Entorn: "Lectura, família i entorn", itineraris literaris, jornades d'intercanvis d'experiències.

També cal destacar els programes de suport a l'impuls de la lectura, com són El Gust per la Lectura, el Pla d'Actualització del Programa d'Immersió Lingüística i el Programa de Biblioteques Escolars Puntedu.

Data d'actualització:  29.11.2011