• Imprimeix

Normativa

 • Decret 181/2008, de 9 de setembre,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5317, pàg. 11008, de 12.2.2009) (DOGC núm. 5216, de 16.9.2008)

 • Decret 119/2015, de 23 de juny,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària (DOGC núm. 6900, de 26.06.2015)

 • Decret 187/2015, de 25 d'agost,

  pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 6945, de 28.08.2015)

 • Resolució ENS/2895/2016, de 13 de desembre,

  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 7272, de 22.12.2016)

 • Resolució ENS/2790/2015, de 27 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2015-2016, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015)

 • Resolució ENS/2807/2014, de 5 de desembre,

  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6772, de 17.12.2014)

 • Resolució ENS/2398/2013, de 12 de novembre,

  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6504, de 19.11.2013)

 • Resolució ENS/42/2013, de 14 de gener,

  de modificació de la Resolució ENS/2178/2012, de 18 d'octubre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. (DOGC núm.6299, de 23.1.2013)

 • Resolució ENS/42/2013, de 14 de gener,

  de modificació de la Resolució ENS/2178/2012, de 18 d'octubre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar. (DOGC núm.6299, de 23.1.2013)

 • Resolució ENS/2178/2012, de 18 d'octubre,
  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6240, de 25.10.2012)
 • Correcció d'errades a la Resolució ENS/750/2012, de 16 d'abril,
  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de la iniciativa de l'Impuls de la lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6165, de 6.7.2012)
 • Resolució ENS/750/2012, de 16 d'abril,
  per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de la iniciativa de l'Impuls de la lectura, una estratègia per a l'èxit escolar (DOGC núm. 6116, de 26.4.2012)
Data d'actualització:  23.12.2016