El Programa d'innovació i transferència de coneixement "InnovaFP" té la finalitat d'estimular la vinculació entre els centres educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional i les empreses i entitats per al desenvolupament de projectes d'interès mutu que generin valor educatiu i empresarial.

Poden formar part del Programa “InnovaFP” els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial, tenen implantat (o en procés d’assolir-lo) un sistema de gestió de qualitat i millora del centre, i el projecte educatiu del centre incorpora els objectius i les estratègies d'innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació.

Mitjançant la Resolució ENS/1244/2017, de 24 de maig, publicada al DOGC núm. 7383 del 02.06.2017, s'ha obert la convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP, a partir del curs 2017-2018.

Data d'actualització:  02.06.2017