El Programa biblioteca escolar "puntedu", un espai de coneixement i aprenentatge, té la finalitat d'impulsar i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d'aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees, per fomentar l'hàbit de la lectura i la recerca, el tractament i l'ús de la informació, i de fer de la biblioteca un servei, un recurs per als professors i un espai obert a tota la comunitat educativa.

Objectius

  • Potenciar el model de biblioteca escolar com a centre de recursos per a l'aprenentatge i la recerca
  • Incentivar-ne l'ús per a tota la comunitat educativa
  • Donar suport a l'Impuls a la lectura en un centre: la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir
  • Fomentar la col·laboració entre biblioteca escolar i biblioteca pública
  • Promoure la xarxa de biblioteques escolars

El Programa biblioteca escolar "puntedu" s'adreça a tots els centres educatius de Catalunya interessats a potenciar, desenvolupar i consolidar la biblioteca del seu centre.

Actualment les principals línies d'actuació del Programa se centren en la formació (bàsicament telemàtica) dels diferents àmbits de biblioteques escolars, l'elaboració de materials a partir de la creació de grups de treball, la difusió de materials i recursos, el manteniment de l'aplicació ePèrgam, i la dinamització de la xarxa territorial.

Data d'actualització:  26.03.2014