• Imprimeix

Projecte Escola i Família. Junts x l'Educació

Un dels eixos d’actuació del Pla de Govern Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció dels fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 és facilitar i promoure la implicació i el compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills. Amb aquesta finalitat, el Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres l'aplicació informàtica Escola i família, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

L'aplicació té sis línies d'intervenció (acollida de les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i comunicació, participació en el funcionament del centre i formació per a la família) que es treballen des de tres àmbits d'actuació: el centre, l'aula i l'entorn.

Data d'actualització:  10.09.2015