• Imprimeix

Programa #aquiproubullying

El Departament d'Ensenyament ha creat el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.

La finalitat del Programa és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els objectius generals següents:

  • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament entre iguals.
  • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d'assetjament entre iguals.
  • Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
  • Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu.
  • Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar.


El Programa #aquiproubullying té una durada de 2 cursos en els centres que el desenvolupin i inclou fases de formació al centre, elaboració del projecte, implementació i avaluació del projecte.

Poden formar-ne part els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els requisits i que ho sol·licitin tal com estableix la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d'abril al 24 de maig de 2018.

Data d'actualització:  24.04.2018