• Imprimeix

Projecte de qualitat i millora contínua

El Departament convoca concurs públic per a la selecció de centres públics d'ensenyament professional o de règim especial, que imparteixin dos o més cicles formatius, o en siguin centres específics, per tal de ser inclosos en el Projecte de qualitat i millora contínua (PQiMC) durant el curs 2018-2019.

El Projecte de qualitat i millora contínua té per objectiu aconseguir l'excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la confiança i la satisfacció dels alumnes, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el servei educatiu proporcionat, per tal d'ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d'acord amb models basats en normes internacionals.

Actualment cent cinquanta-tres centres públics, d'arreu de Catalunya, participen en aquest Projecte; agrupats en xarxes de treball on desenvolupen eines de gestió a través de metodologies d'aprenentatge entre iguals i treball cooperatiu.

  •  Termini per presentar la sol·licitud: fins al 15 de maig de 2018
Data d'actualització:  23.03.2018