• Imprimeix

Serveis educatius

Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament als professors i als alumnes (i les seves famílies) de centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris.

Serveis educatius de zona

Cada servei educatiu de zona està format pels serveis educatius que actuen en els centres d'una zona educativa específica; aquests serveis són els següents:

  • Els centres de recursos pedagògics, integrats per equips de suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professors, especialment quant a la formació permanent, els recursos pedagògics i de dinamització de projectes del centre i de la zona.
  • Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica donen suport als professors i als centres en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • Els equips d'assessorament en llengua i cohesió social assessoren i orienten en els àmbits de la llengua, la interculturalitat i la cohesió social i donen suport als professors en l’atenció a la diversitat relacionada amb els alumnes, especialment procedents de la immigració i/o amb amb risc d’exclusió social.

Serveis educatius específics

Els serveis educatius específics donen suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb els alumnes amb discapacitats específiques que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen atenció directa i orientació a aquests alumnes i a les seves famílies.

  • Els centres de recursos per a deficinets auditius són serveis de suport als centres educatius (i a les famílies) en l’adequació a les necessitats especials d’alumnes amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.
  • El centre de recursos per a deficients visuals, en col·laboració amb l'ONCE, dóna suport a la tasca dels professors d’alumnes amb greus dèficits visuals i orientació a les seves famílies. L'àmbit d'intervenció del CREDV és tot Catalunya (la seu central és a Barcelona i a Girona, Lleida i Tarragona hi té subseus.

Camps d'aprenentatge

Els camps d'aprenentatge (CdA) ofereixen al professorat i als centres educatius la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya; formen una xarxa de serveis que dóna suport als professors que proposen objectius d'aprenentatge relacionats amb l'estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen en estades al mateix centre o al seu entorn.

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.11.2015