• Imprimeix

Acreditació de perfils professionals

El Departament d'Ensenyament porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat

 

Les persones que tenen un o més d'un d'aquests perfils professionals poden obtenir-ne l'acreditació corresponent mitjançant el procediment automàtic d'acreditació que porta a terme el Departament d'Ensenyament amb la informació de què disposa el registre informàtic de professorat, que s'actualitza periòdicament.

Les persones que no obtenen l'acreditació amb aquest procediment automàtic poden sol·licitar-la.

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.05.2017