• Imprimeix

Adjudicació de destinacions provisionals al professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

El Departament d'Ensenyament prorroga, per al curs 2018-2019, les destinacions provisionals dels professors de religió amb contracte laboral indefinit sense destinació definitiva obtinguda per convocatòria pública de concurs de mèrits, sempre que els llocs de treball vacants que ocupen estiguin inclosos en la planificació educativa per al curs 2018-2019.

Els llocs de treball vacants es proveiran en els actes públics que es faran el 30 d’agost de 2018 a cadascun dels serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Els professors que hi poden participar, en l'ordre que s’indica en la Resolució de 24 de juliol de 2018, és el següent:

  • Professors indefinits amb requisits i destinació definitiva que han vist minorada la dedicació el curs 2018-2019, per criteris de planificació, i que opten a noves destinacions per assolir la dedicació minorada, en llocs del mateix nivell i bisbat de proposta (participació voluntària). També hi poden participar els professors que han vist minorada la seva dedicació des del curs 2016-2017 i encara no han obtingut noves destinacions per la mateixa dedicació minorada.
  • Professors indefinits que han cessat de totes les destinacions del curs 2017-2018 (participació forçosa) i professors que en sol·liciten el reingrés (participació voluntària), per obtenir una destinació provisional per al curs 2018-2019 en centres que corresponen al bisbat de proposta.
  • Professors indefinits amb requisits únicament del nivell de secundària, que estan destinats provisionalment en escoles i que opten per canviar a noves destinacions provisionals en instituts del mateix bisbat (participació voluntària).
  • Professors indefinits amb destinació provisional que, per al curs 2018-2019, se'ls ha minorat la dedicació respecte de la del curs 2017-2018, per criteris de planificació, per assolir, com a màxim, la mateixa dedicació total (participació voluntària).

Els professors convocats han de presentar la sol·licitud de participació abans del 27 d'agost de 2018 als corresponents serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

  • Resolució, de 24 de juliol de 2018, pdf icon [315,42 KB ]

    del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019.

Data d'actualització:  25.07.2018