• Imprimeix

Adjudicació de destinacions provisionals al professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics

El Departament d'Ensenyament prorroga, per al curs 2017-2018, les destinacions provisionals dels professors de religió amb contracte laboral indefinit sense destinació definitiva obtinguda per convocatòria pública de concurs de mèrits, sempre que els llocs de treball vacants que ocupen estiguin inclosos en la planificació educativa per al curs 2017-2018.

Els llocs de treball vacants es proveiran en els actes públics que es faran el 30 d’agost de 2017 a cadascun dels serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Els professors que hi poden participar, en l'ordre que s’indica en la Resolució de 20 de juliol de 2017, és el següent:

  • Professors indefinits amb requisits i destinació definitiva que han vist minorada la dedicació el curs 2016-2017 o el curs 2017-2018, per criteris de planificació, i que opten a noves destinacions per igualar la dedicació del curs anterior en llocs del mateix nivell i bisbat de proposta (participació voluntària).
  • Professors indefinits que han cessat de totes les destinacions del curs 2016-2017 (participació forçosa) i professors que en sol·liciten el reingrés (participació voluntària), per obtenir una destinació provisional per al curs 2017-2018 en centres que corresponen al bisbat de proposta.
  • Professors indefinits amb requisits únicament del nivell de secundària, que estan destinats provisionalment en escoles i que opten per canviar a noves destinacions provisionals en instituts del mateix bisbat (participació voluntària).
  • Professors indefinits amb destinació provisional que, per al curs 2017-2018, se'ls ha minorat la dedicació respecte de la del curs 2016-2017, per criteris de planificació, per assolir, com a màxim, la mateixa dedicació total (participació voluntària).

Els professors convocats han de presentar la sol·licitud de participació abans del 24 d'agost de 2017 als corresponents serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

 

 

  • Resolució, de 20 de juliol de 2017, pdf icon [323,45 KB ]

    del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es regulen les destinacions provisionals dels professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2017-2018 (20.7.2017)

Data d'actualització:  21.07.2017