• Imprimeix

Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball a la Inspecció d'Educació de Catalunya

El Departament d'Ensenyament convoca concurs de mèrits per seleccionar funcionaris docents que, reunint els requisits per accedir al cos d'inspectors d'educació, puguin ocupar temporalment, en comissió de serveis, els llocs vacants d'inspectors d'educació de les diferents Inspeccions territorials.

Es convoquen 18 llocs vacants d'acord amb la distribució territorial i de perfils professionals que s'especifiquen a l'annex 1 de la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.

Amb la Resolució de 17 de juliol de 2013, es comunica que hi ha noves places vacants per al curs 2013-2014, per ser cobertes -amb caràcter temporal- en comissió de serveis per les persones que formen part de la llista d'aspirants seleccionats en el concurs de mèrits.


Informació relacionada

Data d'actualització:  18.07.2013