• Imprimeix

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació

El Departament d'Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenen del Departament d'Ensenyament i que tenen destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.

 

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres, s'indiquen a les bases de les convocatòries (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre de 2016
 • Llista de participants amb la puntuació: 31 de gener de 2017

Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 7 de febrer de 2017

 • Llista amb l'adjudicació provisional (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció): 7 de març de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 8 al 22 de març de 2017

 • Llista amb l'adjudicació provisional (cos de mestres): 14 de març de 2017

Termini per presentar reclamacions: del 15 al 29 de març de 2017

 • Llista amb l'adjudicació definitiva (cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció): 10 maig de 2017
 • Llista amb l'adjudicació definitiva (cos de mestres): 17 de maig de 2017

 

 • Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri o amb l'usuari temporal amb el què vau presentar la sol·licitud.

Cossos de mestres, d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció

 • Resolució ENS/60/2018, de 19 de gener,

  de nomenament de funcionaris en pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, i de declaració de les exempcions de la realització de la fase de pràctiques (DOGC núm. 7542, de 24.01.2018)

 • Resolució ENS/2704/2017, de 8 de novembre,

  per la qual es resol el concurs convocat per la Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 7502, de 23.11.2017)

 • Resolució ENS/2705/2017, de 3 de novembre,

  de resolució definitiva d'adjudicació de llocs de treball del concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 7502, de 23.11.2017)

 • Resolució ENS/704/2017, de 28 de març,

  per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 7344, de 05.04.2017)

 • Resolució ENS/703/2017, de 28 de març,

  per la qual es fa pública la relació de vacants definitives corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i en instituts escola, i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 7344, de 05.04.2017)

 • Resolució ENS/197/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 7308, de 14.02.2017)

 • Resolució ENS/196/2017, de 6 de febrer,

  per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 7308, de 14.02.2017)

 • Resolució ENS/2292/2016, d'11 d'octubre,

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 7235, de 27.10.2016) 

 • Resolució ENS/2293/2016, d'11 d'octubre,

  ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 7235, de 27.10.2016) 

Data d'actualització:  24.01.2018