El Departament posa a disposició dels centres educatius l'aplicació PLD per a la gestió de la plantilla docent dels centres de primària i de secundària per al curs 2016-2017.

Calendari de consulta:

  • Escoles, instituts, instituts-escola, centres d'educació especial i ZER: del 14 de juny al 30 de juliol
  • Centres de formació d'adults: del 22 de juny fins 30 de juliol
  • Escoles oficials d'idiomes, i escoles d'art i superiors de disseny: del 28 de juny fins al 30 de juliol

 

Accés a l'aplicació (usuari GICAR)

(Cal tenir un nomenament vigent com a membre de l'equip directiu)

Mitjançant aquesta aplicació els membres de l'equip directiu poden consultar la previsió dels llocs de treball efectuada, així com les dades dels grups d'escolarització que s'han tingut en compte per calcular la plantilla.

  • Resolució de 27 de juny de 2016, pdf icon [435,7 KB ]

    per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

  • Resolució de 27 de juny de 2016, pdf icon [337,27 KB ]

    per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

Data d'actualització:  28.06.2016