• Imprimeix

Estades de formació en empreses i institucions

Les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions és una de les activitats del pla de formació permanent. La finalitat de les estades és l'actualització tecnicopràctica d'aquest personal docent.

Les estades poden ser de tipus A o de tipus B; les primeres es porten a terme en períodes i horaris fora de l'horari lectiu del professorat i les segones tenen lloc en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat (comporten el nomenament d'una persona substituta).

El Departament d'Ensenyament convoca el concurs públic per a la concessió de 120 estades de formació de tipus B en empreses i institucions, 100 places per als professors de centres públics i 20 per als professors de centres privats sostinguts amb fons públics.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 29 de gener de 2018.

Data d'actualització:  16.01.2018