• Imprimeix

Formació per a l'exercici de la docència

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que és necessari tenir un títol oficial de màster per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes que n'acrediti la formació pedagògica i didàctica.

El professorat que, per raons de titulació, no pugui accedir als estudis de màster de formació del professorat, ha d'acreditar la seva formació pedagògica i didàctica mitjançant una formació equivalent.