• Imprimeix

Formació inicial en direcció de centres educatius públics

D'acord amb la Llei d'educació, els decrets d'autonomia i de la direcció dels centres educatius, i l'ofensiva de país a favor de l'èxit escolar, amb la finalitat d'abordar amb efectivitat la gestió dels centres educatius públics, se'n professionalitza la funció directiva.

La formació inicial de directors de centres públics potencia el desenvolupament de les capacitats de lideratge pedagògic orientat a l'èxit i de la direcció estratègica per a l'assumpció de responsabilitats i el retiment de comptes.

La finalitat de la formació inicial de directors i directores de centres públics és introduir els professors de primària i secundària en la funció directiva des de la perspectiva de la visió estratègica, la gestió del canvi, el lideratge distribuït, l'orientació a resultats, la presa de decisions a partir de dades, la responsabilitat i l'ètica directiva.

El Departament d'Ensenyament organitza aquesta formació conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 12 de desembre de 2013

Informació relacionada

Data d'actualització:  29.11.2013