• Imprimeix

Accés al cos d'inspectors d'educació

El Departament d'Ensenyament publica una convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d’inspectors d’educació de 40 places, per cobrir vacants en l’àmbit de gestió de la Generalitat de Catalunya.

Per accedir a aquest cos és requisit indispensable pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent i, per tant, la convocatòria va adreçada només als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent.

  • El termini per presentar la sol·licitud és del 7 d'abril al 2 de maig de 2017.