• Imprimeix

Calendari

El procediment selectiu està previst que comenci la primera quinzena de juny de 2017, amb les proves de coneixements de català i de castellà.

El mateix dia que es fan les proves de llengües es fa pública la qualificació corresponent al tauler d'anuncis de la seu de cada un dels tribunals; l'endemà al matí es fa l'acte de presentació davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició.

Almenys una setmana abans de l'inici de les proves, la comissió de selecció publica en els taulers d'anuncis on se celebra el procés selectiu (i en aquest web) els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició.

Termini de presentació de sol·licituds: del 7 d'abril al 2 de maig de 2017.

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de maig de 2017.

Termini per presentar reclamacions: fins al 24 de maig de 2017.

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: 1 de juny de 2017.

Inici del procediment selectiu: previst per a la primera quinzena de juny de 2017.

Realització de la part segona de la prova: previst per a la primera quinzena de setembre de 2017.

Data d'actualització:  10.05.2017