• Imprimeix

Places per especialitat

Codi Especialitat Total
ALL Audició i llenguatge 58
PAN Llengua estrangera: Anglès 205
PMU Música 110
  Total 373

 

 

Codi Especialitat Total
707 Dibuix artístic i color 3
712 Disseny gràfic 5
721 Mitjans audiovisuals 3
  Total 11

 

Codi Especialitat Total
192 Francès EOI 14
  Total 14

 

Codi Especialitat Total
AN Anglès 201
CN Biologia i geologia 121
DI Dibuix 66
ECO Economia 35
EF Educació física 81
FI Filosofia 33
FQ Física i química 111
FR Francès 25
GE Geografia i història 163
LC Llengua catalana i literatura 136
LE Llengua castellana i literatura 171
MA Matemàtiques 223
MU Música 25
 PSI Orientació educativa 107
TEC Tecnologia 104
  Total 1602

 

Data d'actualització:  16.10.2017