• Imprimeix

Procediments que es convoquen

 

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels procediments d'accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. 
 • Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
  Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d'idiomes. 
 • Adquisició de noves especialitats
  Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.
Data d'actualització:  24.11.2017