• Imprimeix

Tauler de l'aspirant

Consulta de resultats, convocatòries i anuncis dels tribunals.

Els aspirants poden accedir a aquestes consultes mitjançant el DNI/NIE/passaport i l'identificador que van rebre al fer la sol·licitud.

Aspirants seleccionats: consulta de la sol·licitud de destinació del curs 2018-2019

 

Persones que han superat la fase d'oposició però no han estat seleccionades

Les persones que han superat la fase d'oposició però no han estat seleccionades poden accedir a la "Consulta de les dades" de la Borsa de treball de personal docent.

Entre aquestes persones, les que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 40.000 i inferior a 45.000.

Mentre que les persones que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 40.000 mantenen el número que tenien assignat.

La incorporació a la borsa és automàtica, i per tant no cal fer una sol·licitud.

Per a qualsevol incidència relacionada amb l'aplicació, podeu trucar al telèfon del Servei d'Atenció Unificada: 900 828 282 (+ tecla 4).

Data d'actualització:  28.06.2018