• Imprimeix

Tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de l'especialitat i cos corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d'actuar el tribunal.

Les persones que vulguin formar part d'un tribunal com a vocals (amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal) han de sol·licitar-ho mitjançant el formulari disponible al Portal de centres del Departament.

Mitjançant la Resolució ENS/292/2018, de 21 de febrer, s'ha fet públic el nomenament dels tribunals que han de jutjar el concurs oposició convocat.

 

Data d'actualització:  30.05.2018