• Imprimeix

Tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de l’especialitat i cos corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d'actuar el tribunal.

Les persones que vulguin formar part d’un tribunal com a vocals (amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal) han de sol·licitar-ho mitjançant el formulari disponible al Portal de centres del Departament.

El termini per presentra aquesta sol·licitud és de l'1 al 20 de desembre de 2017

Informació relacionada

Portal de centres del Departament

Data d'actualització:  29.11.2017