• Imprimeix

Places per especialitat

Previsió de publicació de la convocatòria  abans de finalitzar l'any 2018.

Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 75
EES Pedagogia terapèutica 283
INF Educació infantil 589
PAN Llengua estrangera: anglès 331
PEF Educació física 211
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 175
PRI Educació primària 1.932
  Total 3.604

 

Codi Especialitat Places
501 Administració d'empreses 77
502 Anàlisi i química industrial 30
503 Assessoria i processos d'imatge personal 24
505 Formació i orientació laboral 91
506 Hoteleria i turisme 24
507 Informàtica 139
508 Intervenció socio-comunitària 87
510 Organització i gestió comercial 73
511 Organització i processos de manteniment vehicles 24
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 26
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8
515 Processos de producció agrària 16
516 Processos industria alimentaria 11
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30
518 Processos sanitaris 42
519 Processos i mitjans de comunicació 11
522 Processos i productes d'arts gràfiques 10
524 Sistemes electrònics 8
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28
  Total 759

 

Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 31
603 Estètica 29
608 Laboratori 9
609 Manteniment vehicles 49
610 Màquines, serveis i producció 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 42
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 8
615 Operacions de processos 10
616 Operacions i equips de producció agrària 13
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 16
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 97
621 Processos comercials 54
622 Processos de gestió administrativa 66
623 Producció en arts gràfiques 9
625 Serveis a la comunitat 69
626 Serveis de restauració 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 5
  Total 642

 

Data d'actualització:  14.11.2018