• Imprimeix

Procediments que es convoquen

  • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
    Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d'accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
  • Accés a un cos de grup superior
    Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2. 
  • Adquisició de noves especialitats
    Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.
Data d'actualització:  19.12.2018