• Imprimeix

Places per especialitat

 

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d'empreses 3 8 1 12
502 Anàlisi i química industrial 1 4 0 5
503 Assessoria i processos d'imatge personal 1 4 0 5
505 Formació i orientació laboral 5 13 1 19
506 Hoteleria i turisme 2 5 1 8
507 Informàtica 8 20 2 30
508 Intervenció sociocomunitària 5 14 1 20
510 Organització i gestió comercial 2 6 0 8
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 1 3 0 4
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 1 3 0 4
516 Processos en la indústria alimentària 1 4 0 5
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 3 6 1 10
  Total 35 96 7 138

 

L: procediment d'ingrés lliure

R: reserva per a aspirants amb discapacitat

E: procediment d'accés a un cos de grup superior

T: total

 

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 11 1 12
603 Estètica 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 14 1 15
611 Mecanització i manteniment de màquines 8 1 9
618 Perruqueria 6 0 6
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 9 1 10
620 Procediments sanitaris i assistencials 35 2 37
621 Processos comercials 7 0 7
625 Serveis a la comunitat 26 1 27
626 Serveis de restauració 5 0 5
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 27 1 28
  Total 154 8 162

 

L: procediment d'ingrés lliure

R: reserva per a aspirants amb discapacitat

E: procediment d'accés a un cos de grup superior

T: total

Data d'actualització:  26.07.2016