• Imprimeix

Previsió de places de properes convocatòries

  Conv. 2018 Conv. 2019 Conv. 2020 Conv. 2021 Conv. 2022 Total
590 Cos de professors d'ensenyament secundari (sense FP) 0 2.946 0 2.264 2.321 7.531
590 Cos de professors d'ensenyament secundari (només FP) 759 0 427 0 0 1.186
591 Cos de professors tècnics d'FP 642 0 361 0 0 1.003
592 Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes 0 60 0 60 0 120
595 Cos de professors d'arts plàstiques i disseny 0 40 0 40 0 80
596 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 0 8 0 9 0 17
597 Cos de mestres 3.604 0 2.117 0 0 5.721
Total de places 5.005 3.054 2.905 2.373 2.321 15.658
Data d'actualització:  01.03.2018