• Imprimeix

Tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta i quatre vocals del cos de catedràtics d'ensenyament secundari i del cos de professors d'ensenyament secundari o bé del cos de professors tècnics de formació professional de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca on ha d'actuar el tribunal.

Mitjançant la Resolució ENS/18/2017, de 13 de gener, s'ha fet públic el nomenament dels tribunals que han de jutjar el concurs oposició convocat.

Data d'actualització:  19.01.2017