Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Àrees d'actuació  > Professors  > Concursos  > Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació
 

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d'Educació


El Departament d'Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

Requisits

Poden participar en el concurs de trasllats:

 • Els funcionaris dels cossos de la Inspecció d'Educació i dels cossos docents que depenguin del Departament d'Ensenyament i que tinguin destinació en un lloc de treball docent.
 • Els funcionaris en situació administrativa d'excedència, serveis especials, adscrits a la inspecció educativa i adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues.

 

Els requisits de situació administrativa, especialitat, coneixements lingüístics i altres s'indiquen a les bases de les convocatòries.

Llista de participants amb la puntuació

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

Termini per presentar reclamacions: del 30 de gener al 4 de febrer de 2015

Dubtes i consultes

 • En relació amb el funcionament de les llistes:

Servei d'atenció unificada
Telèfon: 900 82 82 82 (premeu la tecla 4, que fa referència al Departament d'Ensenyament)
a/e: sau.ensenyament@gencat.cat 

 • En relació amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient:

Serveis territorials del Departament d'Ensenyament
Consorci d'Educació de Barcelona

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 24 de novembre de 2014
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: 29 de gener de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març de 2015
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2015

Normativa

 • Resolució ENS/175/2015, de 4 de febrer,  

  per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 6810, de 13.2.2015)

 • Resolució ENS/174/2015, de 4 de febrer,  

  per la qual es fa pública la relació de vacants provisionals corresponents a la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 6810, de 13.2.2015)

 • Resolució ENS/2252/2014, de 10 d'octubre,  

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014)

 • Resolució ENS/2251/2014, de 10 d'octubre,  

  de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny (DOGC núm. 6739, de 30.10.2014)


Data d'actualització: 13.02.2015