• Imprimeix

Contacte

Bústia de contacte

A través d'aquesta bústia podeu sol·licitar informació, donar opinions, fer suggeriments i formular queixes al Departament d'Ensenyament.

Informació relacionada

Adreces i telèfons del Departament

Des d'aquesta secció podeu accedir a les adreces postals i als telèfons de les diferents seus i d'altres organismes del Departament d'Ensenyament.

Informació relacionada

Protecció de les dades personals

D'acord amb el dret fonamental de protecció de les dades personals, la persona que n'és titular ha de poder saber qui té aquesta informació, quina és, d'on prové, per a quina finalitat la té i a qui la facilita, ja que aquesta informació no pertany a qui la gestiona, sinó a la persona que n'és titular. Les persones afectades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals (ARCO) per mitjà dels formularis següents:

Juntament amb la sol·licitud, cal adjuntar una fotocòpia del DNI o el NIE de la persona afectada o de qui la representi.

El termini de resposta és d'un mes natural des de la recepció de la sol·licitud, en el cas del dret d'accés, i de deu dies hàbils, en els altres casos.

Videovigilància

Algunes seus administratives del Departament d'Ensenyament disposen d'un sistema de videovigilància. Les persones interessades tenen dret a accedir a les imatges o veus captades i a obtenir-ne una còpia. Si escau, el Departament pot modificar la filmació per evitar la identificació de terceres persones.

En el formulari de sol·licitud cal fer constar el lloc, la data i l'hora aproximada (en franges no superiors a dues hores) en què es va captar la imatge o la veu.

A fi de poder identificar la imatge i/o la veu de la persona afectada, cal proporcionar-ne una imatge i/o un enregistrament de la veu.

Data d'actualització:  18.12.2012