• Imprimeix

Avaluació del sistema educatiu

 

L'avaluació del sistema educatiu té la finalitat d'analitzar en quina mesura els diferents elements que el conformen contribueixen a la consecució dels objectius establerts i de facilitar les dades que permetin una adequada presa de decisions a l'Administració educativa.

Aquesta tasca recau en el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, òrgan assessor de consulta i assessorament al Departament d'Ensenyament, compost bàsicament per experts de prestigi reconegut en el món de l'educació. 

Data d'actualització:  11.07.2018