• Imprimeix

Biblioteca

La biblioteca del Departament d'Ensenyament és un centre especialitzat en temes d'educació, obert al públic i de lliure accés. Té com a objectius, entre altres, donar suport a les necessitats informatives del Departament i atendre les consultes externes d'investigadors i professionals de l'ensenyament.

Consulta del catàleg

El fons de la biblioteca es pot consultar en els catàlegs següents:

El fons de la biblioteca cobreix els temes següents: política educativa, administració escolar, legislació, estadístiques, organització escolar, currículum,  llengües estrangeres, formació del professorat, psicopedagogia i altres temes relacionats amb l'ensenyament i les ciències socials.


Conté: monografies, revistes especialitzades, publicacions oficials, fons documental de didàctica de llengües estrangeres, col·lecció dels llibres editats pel Departament d'Ensenyament imemòries de les llicències d'estudis atorgades pel Departament.


Serveis documentals: consulta i informació, accés a bases de dades, recerques bibliogràfiques i documentals, obtenció de documents, difusió selectiva d'informació, préstec local i interbibliotecari (per als usuaris interns) i reprografia en autoservei.

Facebook de la Biblioteca d'Ensenyament

Data d'actualització:  05.03.2015